سردار اشتری: پاسخی دندان شکن به اشرار خواهیم داد

Posted by

پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته در هفته معلم

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت:گروه های مسلح بدانند حرکت تروریستی آنان در مرز میرجاوه بدون پاسخ نخواهد ماند و پاسخ کوبنده و دندان شکن به این اشرار داده خواهد شد.

پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته در هفته معلم