احتمال توافق بر سر تداوم کاهش تولید نفت

Posted by

پردرآمدترین ورزشکاران جهان+عکس

وزیر انرژی عربستان روز پنجشنبه گفت : احتمال دارد که کشورهای عضو و غیرعضو اوپک مجبور شوند چند هفته پیش از پایان توافق کاهش تولید نفت، همین سیاست را ادامه دهند.

پردرآمدترین ورزشکاران جهان+عکس