ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پیش افتاد

Posted by

پرسپولیسی‌ها حریف آینده خود را تحلیل کردند

نظرسنجی های اولیه صورت گرفته از رای دهندگان فرانسوی نشان می دهد ماکرون 24درصد از آرا را در انتخابات فرانسه به خود اختصاص داده است.

پرسپولیسی‌ها حریف آینده خود را تحلیل کردند