دولت به دنبال حل مشکلات در خارج از کشور است

Posted by

پرسپولیس به دنبال راهکاری برای جذب منشا

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی کفت: مشکلات بزرگ دوره چهار ساله حجت الاسلام روحانی این است که حل مشکلات کشور را در بهبود رابطه با آمریکا جست و جو می کند.

پرسپولیس به دنبال راهکاری برای جذب منشا