از تماشای «گشت2» تا سفر به سرزمین «ارواح سنگی»

Posted by

پرسپولیس حال و روز خوبی ندارد

پایان هر هفته فرصت مناسبی است تا با انجام دادن کارهای نیمه تمام هفته، فرصتی را برای تفریح و گشت و گذار با خانواده به دست آوریم.

پرسپولیس حال و روز خوبی ندارد