امروز؛ آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

Posted by

پرسپولیس پاسخ طارمی را داد

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز سی و یکم فروردین ماه 96، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه زمستان 95 است.

پرسپولیس پاسخ طارمی را داد