جنگ روانی آمریکایی‌ها در بازار نفت

Posted by

پرونده‌های فساد مالی خانواده آقای اردوغان!

یک کارشناس انرژی گفت: پیام ترامپ مبنی بر آزادسازی 340 میلیون بشکه نفت خام ذخیره سازی شده آمریکا اثر روانی بر بازار نفت داشت و منجر به کاهش قیمت بعد از اجلاس اوپک شد.

پرونده‌های فساد مالی خانواده آقای اردوغان!