بازی ایران مراکش لغو شد؟

Posted by

پرچم رژیم صهیونیستی بر لباس کودکان عربستانی + عکس

یک سایت مراکشی اعلام کرد که تیم ملی این کشور به جای ایران با کشورهای سوئد و اوگاندا بازی خواهد کرد.

پرچم رژیم صهیونیستی بر لباس کودکان عربستانی + عکس