احتمال وقوع سیل در حوزه آبریز کن وگلابدره

Posted by

پست اینستاگرامی محسن رضایی درباره کاندیدای اصلح/عکس

مدیر کل مدیریت بحران استان تهران گفت: باافزایش شدت بارش احتمال وقوع سیل در حوزه آبریز کن و گلابدره وجود دارد و شهروندان تا پایان روز جمعه از اتراق در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.

پست اینستاگرامی محسن رضایی درباره کاندیدای اصلح/عکس