انتقاد سرمربی سابق پرسپولیس از مهدی طارمی

Posted by

پست های اینستاگرامی بازیگران در روز پدر+ عکس

استیلی درخصوص انتقادهای صورت گرفته از نحوه پنالتی زدن طارمی گفت: تصمیم او در چیپ زدن درست نبود. یک بازیکن باید در چنین شرایطی از لحاظ روحی در بهترین وضعیت قرار داشته باشد.

پست های اینستاگرامی بازیگران در روز پدر+ عکس