افزایش نسبی دما در کشور

Posted by

پسر ترامپ فرماندار می‌شود

سازمان هواشناسی کشور افزایش ابر و بارش پراکنده گاهی با وزش باد شدید را برای ساعات آتی پیش‌بینی کرده است.

پسر ترامپ فرماندار می‌شود