چربی شکمی برای زنان مسن خطرناک تر از اضافه وزن است

Posted by

«پسر عمو دخترعمو» در مرحله صداگذاری

طبق گزارش یک مطالعه، در زنان مسن افزایش چربی دورشکمی به مراتب خطرناک تر از اضافه وزن بوده و می تواند طول عمر را کوتاه کند. محققان دریافتند با افزایش اندازه دورکمر به بیش از ۸۰ سانتیمتر این ریسک افزایش یافته و با افزایش به ۸۸ سانتیمتر این ریسک بی نهایت زیاد خواهد شد.

«پسر عمو دخترعمو» در مرحله صداگذاری