چند تَرَک تنها آسیب بناهای تاریخی خراسان پس از زلزله ۶.۱ ریشتری

Posted by

پس‌لرزه‌های مشهد گریبان استقلال خوزستان را گرفت

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی اعلام کرد: براساس بررسی‌های انجام شده در محدوده‌ی قرار گرفته روی گسل زلزله، خوشبختانه آسیب جدی به ابنیه تاریخی قرار گرفته در این محدوده وارد نشده است.

پس‌لرزه‌های مشهد گریبان استقلال خوزستان را گرفت