بیانیه مطبوعاتی سفارت ایران در پاسخ به اتهامات تلویزیون تاجیکستان

Posted by

پس از جدایی از ازبکستان باز هم به تیم ملی کشورم متعهد می شوم

سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه ادعاهای بی اساس مطرح شده در فیلمی که روز سه شنبه ۱۷ مرداد از تلویزیون تاجیکستان بخش شد را تکذیب و اعلام کرد که از این اتفاق متاسف است.

پس از جدایی از ازبکستان باز هم به تیم ملی کشورم متعهد می شوم