کمیسیون عمران درباره سیل اخیر آذربایجان جلسه تشکیل داد

Posted by

پس از 30 سالگی، این مواد غذایی را نخورید

عضو کمیسیون عمران گفت: جلسه این کمیسیون با حضور مجموعه‌های مختلفی از جمله وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت کشور، هلال‌احمر،امداد و نجات، مدیریت بحران تشکیل شد. نجفی در پایان افزود: تمامی مطالب بیان شده در کمیسیون عمران استفاده می‌شود و نتیجه آن به صورت جمع‌بندی در صحن علتی قرائت خواهد شد.

پس از 30 سالگی، این مواد غذایی را نخورید