همه اظهارنظرهای سیاسی «مهران مدیری»

Posted by

پشت پرده تصمیمات جنجالی «محمد بن سلمان»

مهران مدیری نشان داده که در پرداختن به مشکلات حقیقی مردم با هیچکسی تعارف ندارد و در این زمینه خود را محدود به هیچ گروه و جناح خاصی نکرده است؛ حتی اگر برخی از رسانه‌های خاص از این اتفاق ناراحت شوند.

پشت پرده تصمیمات جنجالی «محمد بن سلمان»