پیشنهاد ترامپ برای برکناری فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان

Posted by

پشت پرده ضرب و شتم یک مامور توسط نماینده اصلاح طلب/سابقه نماینده در درگیری و شکستن کامپیوتر بیمارستان بیجار

به گفته مقامات آمریکایی، تردید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد جنگ در افغانستان، منجرشده که استراتژی جدید آمریکا در جنوب آسیا با تاخیر مواجه شود تا جاییکه پیشنهادی برای اخراج فرمانده نیروهای آمریکایی در این منطقه نیز مطرح شده است.

پشت پرده ضرب و شتم یک مامور توسط نماینده اصلاح طلب/سابقه نماینده در درگیری و شکستن کامپیوتر بیمارستان بیجار