شرایط نابسمان پرداخت بدهی بیمه ها

Posted by

پشت پرده واردات خودرو

رنجبرزاده با انتقاد از شرایط نابسمان پرداخت بدهی بیمه ها، گفت: پرداختی بیمه ها با تاخیرهای ۶ ماه تا یک سال مواجه شده و برخی بیمه ها از پرداخت ها خودداری کرده و برخی مشکل منابع دارند، بنابراین این رویه به هیچ عنوان قابل دفاع نبوده و اگر هر مشکلی در این بخش وجود دارد باید به طور روشن مشخص شود. با توجه به اینکه طرح تحول سلامت در مرحله اجرا قرار دارد نباید اقدامی در جهت توقف آن انجام داد.

پشت پرده واردات خودرو