نامه قانونگذاران آمریکایی به ترامپ برای لغو قرارداد بوئینگ با ایران

Posted by

پنالتی طارمی تاثیر منفی زیادی داشت

سناتور مارکو روبیو و پیتر راسکام در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری آمریکا خواستار لغو قرارداد بوئینگ برای فروش هواپیما به ایران شدند.

پنالتی طارمی تاثیر منفی زیادی داشت