واکنش بازیکن پرسپولیسی اخراجی به اتهام تبانی با پرسپولیس و نفت!

Posted by

پوتین: انتقاد غرب از نحوه برخورد روسیه با معترضان «مغرضانه» است

مهرداد کفشگری که از سوی سرمربی پدیده در اختیار باشگاه قرار گرفته با انتشار متنی به اتهامات پاسخ داد.

پوتین: انتقاد غرب از نحوه برخورد روسیه با معترضان «مغرضانه» است