دستگیری زن قاتل در بوشهر

Posted by

پوتین تعامل با ایران و ترکیه را برای کمک به سوریه؛ به اطلاع سازمان پیمان امنیت جمعی رساند

زنی که در بوشهر با خوراندن قرص های خواب آور باعث مرگ همسرش شده بود، دستگیر شد.

پوتین تعامل با ایران و ترکیه را برای کمک به سوریه؛ به اطلاع سازمان پیمان امنیت جمعی رساند