ترامپ تصمیمات اوباما را لغو خواهد کرد

Posted by

پوتین حقیقی سال‌ها پیش کشته شده است!/ عکس

ترامپ هنگامی که زمام امور کشور را به دست بگیرد احتمالا 70 درصد احکامی را که اوباما، صادر کرده است لغو خواهد کرد. گینگریچ اقدامات و تصمیمات اخیر اوباما را یاوه گویی از روی ناامیدی توصیف کرد.

پوتین حقیقی سال‌ها پیش کشته شده است!/ عکس