اکثر بازداشتی های روز انتخابات آزاد شدند

Posted by

پوتین و ترامپ با یکدیگر دیدار نمی کنند

غلامحسین اسماعیلی گفت: اکثریت قریب به اتفاق افراد بازداشت شده آزاد شدند اما پرونده های آنها در دادسراهای شهرستان های مربوطه و استان در حال رسیدگی است.

پوتین و ترامپ با یکدیگر دیدار نمی کنند