نمایندگان نیامده به تعطیلات رفتند/36 ساعت حضور در صحن مجلس در 50 روز اول سال

Posted by

پورشه‌های قاچاقی که در انبارها خاک می‌خورند

نمایندگان بعد از 2 هفته تعطیلات نوروز 9 جلسه در صحن مجلس برگزار کردند و 2 هفته هم به تعطیلات رفتند. تا روز 19 اردیبهشت نمایندگان 36 ساعت در صحن حضور خواهند داشت. یعنی به اندازه چهار روز و نصف حضور یک کارمند در سر کار.

پورشه‌های قاچاقی که در انبارها خاک می‌خورند