دستور ویژه دادستان کل جهت رسیدگی به پرونده سارقان مسلح تهران

Posted by

پُست و مقام؛ برای حامیان مالی‌ ستاد انتخاباتی ترامپ

دادستان کل کشور که به صورت سرزده به دادسرای جنایی تهران رفته بود دستور ویژه رسیدگی به پرونده سارقان مسلح مغازه‌های پایتخت را صادر کرد. دادستان کل کشور در ادامه از چندین شعبه بازپرسی بازدید کرد و آمار پرونده‌های مختومه و وارده را مورد بررسی قرار داد.

پُست و مقام؛ برای حامیان مالی‌ ستاد انتخاباتی ترامپ