سخن پیامبر(ص) درباره کسانی که در گناه دیگران شریک هستند

Posted by

پیشنهاد تغییر تعریف بیکاری از سوی مجلس

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرموده‌اند هر کس به بدی امر کند یا به آن دلالت یا اشاره کند، او نیز در آن شریک است.

به گزارش تسنیم،  پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کسی که به کاری نیک امر کند یا از کاری زشت باز دارد، یا به کاری خیر راهنمایی کند یا حتّی به آن اشاره کند، [در ثواب آن عمل] شریک است.

هر کس به بدی امر کند یا به آن دلالت یا اشاره کند ، او نیز [در گناه عمل ]شریک است.

متن حدیث:

رسول الله صلی الله علیه و آله: مَن أمَرَ بِمَعروفٍ أو نَهی عَن مُنکَرٍ أودَلَّ عَلی خَیرٍ أو أشارَ بِهِ فَهُوَ شَریکٌ و مَن أمَرَ بِسوءٍ أودَلَّ عَلَیهِ أو أشارَ بِهِ فَهُوَ شَریکٌ.

«وسائل الشیعه ، جلد 16 ، صفحه 124»

پیشنهاد تغییر تعریف بیکاری از سوی مجلس