تحریم خرید توسط مردم راهکار تعدیل گرانی است

Posted by

پیشنهاد غافلگیر کننده رئال مادرید به دروازه بان منچستر

مسئول بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان ایلام عنوان کرد: دلیل اصلی افزایش قیمت برنج می تواند عدم تعادل عرضه و تقاضا باشد که در شروع سال عموما افزایش خریدها باعث چنین افزایش قیمتی می شود.

پیشنهاد غافلگیر کننده رئال مادرید به دروازه بان منچستر