دستور روحانی را هم آب بُرد/ چرا عملیات احداث خانه برای سیل‌زدگان از امروز آغاز نشد؟

Posted by

پیشنهاد نجومی چینی ها به ستاره اسپانیایی چلسی

یک روز هم برای سیل‌زدگان مهم است و آنطور که از قرائن برمی‌آید، مسئولین قرار نیست به این زودی‌ها دستور روحانی را اجرا کنند، شاید هم رئیس‌جمهور وعده‌ای داده است که اجرای آن اکنون ممکن نمی‌باشد.

پیشنهاد نجومی چینی ها به ستاره اسپانیایی چلسی