حمایت تمام قد کارگردان شهرزاد از فیلمهای پوران درخشنده

Posted by

پیشکسوت استقلال حق را به منصوریان داد

کارگردان فیلم‌های «پستچی سه بار در نمی‌زند» و «کیفر» با اشاره به اینکه فیلم جدید پوران درخشنده دعوتی برای باز شدن همین باب مفاهمه است»، ادامه داد: «زیر سقف دودی» فیلم خیلی خوش ساختی است و فکر می‌کنم باید اکران موفق‌تری داشته باشد.

پیشکسوت استقلال حق را به منصوریان داد