آخرین وضعیت راه های مواصلاتی

Posted by

پیش بینی پروین به آینده پرسپولیس در آسیا

باند جنوبی آزادراه کرج – تهران از پل فردیس تا پل کلاک و باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین از پل استاندارد تا پل فردیس ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

پیش بینی پروین به آینده پرسپولیس در آسیا