حضرتی: قطعا به 3 وزیر رای اعتماد نمی‌دهیم

Posted by

پیوستن ملیکا شریفی نیا به «پاهای بی‌قرار»

عضو فراکسیون امید در مجلس گفت حداقل به 3 وزیر پیشنهادی روحانی رای نمی‌دهیم.

پیوستن ملیکا شریفی نیا به «پاهای بی‌قرار»