مسلمانان قربانیان اصلی تروریسم

Posted by

چاقی سبب تغییر ژن افراد می شود

طی ١٨ ماه اخیر مجموعاً ٢٨٠٣١ نفر در حملات تروریستی در کل جهان کشته شده‌اند که سهم مسلمانان از این قربانیان بیش از همه بوده است.

چاقی سبب تغییر ژن افراد می شود