دردهای موضعی استخوان را جدی بگیرید

Posted by

چاقی موجب تغییر ژنتیک می شود

استادیار رادیوتراپی آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه تومورهای بدخیم استخوانی از شیوع نادر برخوردار است، گفت: این تومور ها اغلب با دردهای موضعی استخوان ظاهر می شود.

به گزارش مهر، دکتر مرضیه لشکری به سمینار تازه‌های تشخیص و درمان تومورهای استخوان اشاره کرد و افزود: این سمینار ۹ دی ماه ۹۵ در هتل پارسیان اوین برگزار خواهد شد.

وی، گروه هدف این سمینار را متخصصان رادیوتراپی آنکولوژی، هماتولوژی آنکولوژی، ارتوپدی، پاتولوژی، رادیولوژی، پزشکی هسته ای و جراحان عمومی دانست و خاطرنشان کرد: این سمینار به منظور ارائه تازه ترین روش های تشخیصی و درمانی تومورهای استخوان و با هدف افزایش ارتقاء سطح علمی گروه های هدف برگزار می گردد.

لشکری با بیان اینکه تومورهای استخوان در اکثر موارد خوش خیم است، اظهارداشت: با این وجود میزان شیوع آنها به طور دقیق مشخص نیست، چرا که اغلب آنها بدون علامت است و به صورت اتفاقی کشف می شود.

وی تصریح کرد: تومورهای بدخیم استخوان یک بیماری نادر است که کمتر از ۰.۲ درصد از همه سرطان‌ها را شامل می شود.

استادیار رادیوتراپی آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطر نشان کرد: استئوسارکوم، کندروسارکوم و یوئینگ سارکوما شایع ترین تومورهای بدخیم استخوان را تشکیل می دهند. استئوسارکوم و یوئینگ سارکوما بیشتر در بالغین جوان و کودکان و کندروسارکوما بیشتر در افراد میانسال دیده می شود.

وی درباره ریسک‌ فاکتورهای تومورهای استخوانی، گفت: ریسک فاکتورهای تومورهای بدخیم استخوانی به طور کلی شامل سابقه رادیوتراپی، مصرف برخی از دارو های کموتراپی، عوامل ژنتیکی و اختلالات کروموزومی، برخی ضایعات خوش خیم استخوانی مانند پاژه، استئومیلیت مزمن، استئوکندروما، انکندروما و… است.

لشکری در ادامه تصریح کرد: علائم بالینی اغلب به صورت درد لوکالیزه در استخوان خواهد بود که در بچه ها می تواند به صورت لنگش تظاهر یابد. همچنین ممکن است این درد با ادم بافت نرم و شکستگی استخوان همراه باشد.

وی افزود: درمان در تومورهای بدخیم استخوانی شامل جراحی با هدف رسیدن به مارژین منفی و حداقل موربیدیتی برای بیمار وانجام کموتراپی و رادیوتراپی برحسب نوع تومور ،مرحله ان و مارژین جراحی خواهد بود.

استادیار رادیوتراپی آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه استفاده موثر از رژیم های چند دارویی کموتراپی باعث افزایش قابل توجه در میزان بقا در بیماران با تومورهای بدخیم استخوانی شده است، در پایان خاطرنشان کرد: همچنین روش های جدید درمانی با کاهش قابل ملاحظه در میزان موربیدیته و اختلال عملکرد ارگان همراه بوده است.

چاقی موجب تغییر ژنتیک می شود