ناگفته های فرمانده کل سپاه درباره خیانت بنی صدر+عکس

Posted by

چای سبز بر دندانها چه تاثیری دارد؟

عزیز جعفری فرمانده کل سپاه در کتاب کالک های خاکی روایت می کند که “ابوالحسن بنی صدر، در مقام رئیس جمهور و فرمانده کل قوا، به ارتش دستور داده بود سهمیه گلوله‌های واگذاری به ما را محدود کنند؛ اما ما، با کمک بچه حزب اللهی‌های داخل ارتش، به اندازه کافی سهمیه گلوله دریافت می‌کردیم و آنها را روی سر بعثی‌ها می‌ریختیم.”

چای سبز بر دندانها چه تاثیری دارد؟