آهن بیشتر با این منابع گیاهی!

Posted by

چرا ایران حضور مستشاری در سوریه دارد؟

مصرف گوشت قرمز و جگر کارآمدترین روش برای دریافت آهن است، اما برای گیاهخواران این امری غیر ممکن محسوب می شود. با این وجود، گیاهخواران می توانند آهن مورد نیاز خود را از منابع گیاهی نیز تامین کنند.

چرا ایران حضور مستشاری در سوریه دارد؟