تجزیه کدام زباله‌ها یک میلیون سال طول می‌کشد؟

Posted by

چرا دروغ می گوییم؟

مدت زمان مورد نیاز برای تجزیه زباله های انسانی در طبیعت بسته به نوع زبانه می تواند تا یک میلیون سال طول بکشد.

چرا دروغ می گوییم؟