ابراز همدردی فیسبوکی آقای سرمربی با زلزله زدگان خراسان

Posted by

چرا در بالای کوه کم وزن تر هستیم؟

کی روش در پیامی فیسبوکی خود نوشت: از حادثه رخ داده در مشهد ناراحت هستم و با مردم ایران و به خصوص مشهد ابراز همدردی می کنم.

چرا در بالای کوه کم وزن تر هستیم؟