پارکینگی برای اربعین در مرز مهران اضافه نمی شود

Posted by

چرا مامون ولایتعهدی را به امام رضا(ع) داد؟

استاندار ایلام در خصوص آخرین وضعیت جاده مهران به ایلام تصریح کرد: این مسیر، ۸۰ کیلومتر است که سال گذشته ۲۰ کیلومتر آن آسفالت و چهار بانده شد و قرار است در سال جاری نیز ۳۰ کیلومتر دیگر این جاده چهار بانده شود.

چرا مامون ولایتعهدی را به امام رضا(ع) داد؟