کنترل مرزهای عراق و سوریه توسط آمریکا

Posted by

چرا نباید شمع تولد را فوت کرد؟

سخنگوی گردان های حزب الله عراق گفت:آمریکایی ها برای کنترل مرزهای عراق و سوریه توسط گروه های تکفیری-تروریستی برنامه ریزی کرده بودند.

چرا نباید شمع تولد را فوت کرد؟