قوانین جدید در فوتبال در راه است/اضافه شدن کارت نارنجی+عکس

Posted by

چرت زدن بعد از غدا ممنوع!

در صدوسی‌ویکمین جلسه هیأت بین‌المللی فوتبال قوانین جدیدی برای جهان فوتبال در نظر گرفته شده است و قرار است درباره ورود کارت نارنجی به فوتبال به معنای اخراج ١٥ دقیقه‌ای بحث و بررسی صورت بگیرد.

چرت زدن بعد از غدا ممنوع!