رئال مادرید به دنبال مدافع ناپولی

Posted by

چشم‌های از حدقه درآمده و سرهای بریده در مدرسه‌ای در حلب

غلام، مدافع الجزایری ناپولی با عملکرد فوق العاده خود توجه زیدان، سرمربی رئال مادرید را به خود جلب کرده است.

چشم‌های از حدقه درآمده و سرهای بریده در مدرسه‌ای در حلب