شانس دولت روحانی برای انتخابات کم خواهد بود

Posted by

چشم انداز زیبای خلیج فارس/گزارش تصویری

زاهدی گفت: در شرایطی که مردم منتظر نتیجه برجام بودند و عملیاتی شدن آن را به نوعی حل کامل مشکلات اقتصادی می‌دانستند برجام به فرجام مناسبی نرسید و این‌ها باور مردم را نسبت به ناکارآمدی دولت تشدید کرد و مردم از این بابت نمره منفی به دولت می‌دهند و از این رو شانس دولت روحانی برای انتخابات کم خواهد بود.

چشم انداز زیبای خلیج فارس/گزارش تصویری