واکنش ایران به حمله نظامی آمریکا

Posted by

چطور از جوش زدن جلوگیری کنیم؟

قاسمی اظهار کرد: معتقدیم که اینگونه اقدامات به بهانه حمله شیمیایی مشکوک در ‘خان شیخون’ در ادلب که زمان بندی، عاملان و منتفعان از آن کاملا در پرده ای از ابهام قرار دارد به تقویت تروریست های رو به زوال و پیچیدگی اوضاع در سوریه و منطقه خواهد افزود.

چطور از جوش زدن جلوگیری کنیم؟