حاشیه‌های تازه درباره دو فیلم توقیفی

Posted by

چند ترفند ساده برای رهایی از میگرن

جدیدترین اظهارات عضو سابق شورای پروانه نمایش درباره دو فیلم از کارگردانان سینمای ایران، بار دیگر حاشیه‌هایی را دامن زد.

چند ترفند ساده برای رهایی از میگرن