ورود سامانه جدید بارشی

Posted by

چند دلیل اصلی برای گران کردن خودرو

کارشناس سازمان هواشناسی از ورود یک سامانه بارشی جدید به آسمان کشور خبرداد و تصریح کرد: از بعد از ظهر امروز یکشنبه شاهد ورود سامانه بارشی جدید از سمت غرب و شمال غرب به آسمان کشور خواهیم بود.

چند دلیل اصلی برای گران کردن خودرو