تیم لژیونر ایرانی از لیگ اروپا حذف شد

Posted by

چهره‌هایی که در مراسم تنفیذ خوابیدند+ عکس

اوستنده بلژیک که در ترکیب اصلی از بازیکن ایرانی‌اش بهره می‌برد نتوانست در پلی اف لیگ اروپا مارسی فرانسه را شکست دهد و از این رقابت‌ها حذف شد.

چهره‌هایی که در مراسم تنفیذ خوابیدند+ عکس