پایان مشاجره لفظی با شلیک گلوله

Posted by

چه در سر «برانکو» می گذرد؟

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر از
شناسایی
قاتل فراری ، قبل از جان باختن مقتول در بیمارستان خبر داد.

چه در سر «برانکو» می گذرد؟