برنده و پیروز مناظره آقای قالیباف بود / هم برنامه داشت و هم صداقت اخلاق و شفافیت

Posted by

چگونه حاج قاسم سلیمانی فرمانده تیپ کرمان شد؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روحانی و جهانگیری در مناظره نه برنامه ارائه کردند و نه اخلاق را رعایت کردند و نه صداقت داشتند، گفت: برنده و پیروز مناظره آقای قالیباف بود چرا که هم برنامه داشت و مستدل صحبت کرد و هم در صداقت، هم در اخلاق و هم در شفافیت انصاف را رعایت کرد و در واقع در مظلومیت هم آقای قالیباف برنده این مناظره بود.

چگونه حاج قاسم سلیمانی فرمانده تیپ کرمان شد؟