ایران میزبان جام جهانی فوتسال می شود

Posted by

چگونه مانع مصرف اینترنت توسط اینستاگرام شویم

ترابیان در مورد شرایط میزبانی گفت: ما در مواردی که فیفا جهت میزبانی اعلام کرده شانس بیشتری نسبت به سایر کشورها و قاره‌ها داریم و در آسیا از همه کشورهای آسیایی شرایط‌مان بهتر است و چون فیفا میزبانی را برای 2 دوره متوالی به قاره‌ای نمی‌دهد، شانس قاره آسیا و ما از سایر کشورها بیشتر می‌باشد

چگونه مانع مصرف اینترنت توسط اینستاگرام شویم