کشته شدن 3کارمند زن آمریکایی در افغانستان

Posted by

چگونگی سرویس دهی شبانه روزی خط 8 مترو تهران

حمله افراد مسلح ناشناس به پایگاه هوائی بگرام آمریکا در افغانستان به کشته شدن سه کارمند زن آن منجر شد.

چگونگی سرویس دهی شبانه روزی خط 8 مترو تهران